top of page
  • Tore Danielsen

Test av haglpatroner for ryper og rapphønsFuglejakt tidlig i sesongen, såkalt septemberjakt, er for mange nordmenn ensbetydende med rypejakt fra den 10.09. I Sør-Sverige og Danmark er det rapphønsjakt fra 16.09. Jeg har tatt meg strevet med å testskyte et antall haglpatroner som kan være aktuelle for fuglejakt tidlig i sesongen! På den andre siden, det å prøveskyte den aktuelle ammunisjonen før man begir seg ut på jakt burde egentlig være en selvfølge for alle ansvarlige jegere.

Stikkord for septemberjakt på små hønsefugler er korte skuddhold, lette våpen, åpne choker, små hagl og lette haglladninger. Alle de 5 patronene i denne testen har enten 30 eller 32 grams ladninger og er i kaliber 12/70 eller 12/67 Haglstørrelsene er US6 eller US7, tilsvarende norsk nummer 5 og 6. Til testen har jeg brukt min 2,65 kilo lette Rizzini Omnium Light i kaliber 12/76 med 67cm løp og cylinder choke, en så åpen choke som mulig for korte skuddhold. Jeg har valgt å testskyte patronene på 20 meter, en veldig realistisk skyteavstand med tanke på tidligjakten i september.

Til testen brukte jeg en blink med fargene gul, rød og blå. Den innerste sirkelen, den gule, har et areal på 50 cm2. Den er omtrent like stor som en vaskeball. Denne kan vi si er representativ for treff i vitale deler i en rapphøne eller rypekylling. Tar man med den røde sirkelen også, har man et areal på 200 cm2, omtrent som en liten håndball. Dette areal er representativt for gode treff i en litt større fugl, som en orrhane, en fasan eller ei stokkand.

Fire blyhaglpatroner og en vismutpatron

Etter at blyforbudet ble opphevet i 2015 har vi fått mange blypatroner å velge blant. Men er alle like gode? Den patronen som skuffet mest i testen min var Nitedals rype. Jeg har jakten med Nitedals patroner siden guttedagene og de har aldri sviktet meg før blyforbudet i 2005, men skuddbildet på den nye Nitedals rype var rett og slett begredelig! Nå kan det være at våpenet mitt ikke likte denne patronen, og at den vil fungere mye bedre i andre hagler. Det er også mulig at den ikke likte cylinder choken, for den oppførte seg som en ujevn sprederpatron i min hagle. Hvor de 410 haglene i koppen som produsenten opplyser er der tok veien, det aner ikke jeg. I gul sirkel satt det kun ett hagl, og tar vi med den røde, totalt bare 15 hagl,- testens desidert dårligste alternativ. Det kan virke som om Nitedals patroner ikke på noen måte er som de engang var, og dette synes i hvert fall jeg er litt trist. Nitedals rype er nok avhengig av mere choke enn sylinder choke for å fungere på rypejakt.

Testens mest positive overraskelse var italienske NSI sin patron English Classic i US6 med 30 grams ladning og god gammeldags filtforladning. Et nydelig skuddbilde, kombinert med en mild og behagelig rekyl imponerte. Hele 12 hagl i gul sirkel og fantastiske 38 treff om vi tar med rød sirkel også. Det eneste tankekorset er at den muligens er litt for tettskytende på 20 meters hold. Trolig kommer den for alvor til sin rett på skuddhold mellom 20 og 30 meter.

I Norge er blyforbudet opphevet, i Sverige har det aldri eksistert, men i Danmark gjelder det fortsatt. Derfor tok jeg også med en vismutpatron for danskene i denne testen . I Danmark må jegernes hagler fortsatt spise stål og vismut til høsten om jegerne ønsker å være lovlige borgere av Kongeriket Danmark. Eley VIP Bismuth i US6 ( Eng 5) med 30 grams ladning er grei nok. Jeg har brukt denne patronen på fasanjakter i flere år og den leverer, ikke mist fordi utgangshastigheten er godt over 400 meter i sekundet. Den store svakheten er at skuddbildene ofte er svært ujevne. At vismut også har desidert dårligere inntregning i viltet og svakere drepeevne enn bly, er et ubestridelig faktum. Hvilken patron vil jeg så velge til rype og rapphønsjakten i september, men andre ord, hvilken patron er testens store vinner? For skuddhold på inntil 20 meter vil nok valget falle på Rottweil Tiger sin Sprederpatron i 12/67 med 32 grams ladning i US7. På en karakterskala fra en til seks er den ingen sekser, med andre ord ingen topp-patron, men en svak femmer. Årsaken er at haglsvermen er litt for ujevn, litt for tynn i utkanten av sentrum for en toppkarakter selv om skuddbildet etter min vurdering totalt sett er bra. På skuddhold mellom 20 og 35 meter vil jeg velge NSI Classic English 30 grams US7.

Her er resultatene av testen:


Gyttorp Grouse 32 gr US6

Gul sirkel - 5 treff. Gul + rød sirkel - 26 treff

Kommentar: Litt ujevn haglsverm, tynn i toppen av skuddbildet ( jeg siktet med vilje litt lavt). En helt grei og generell patron med høy utgangshastighet, ifølge produsenten 410 meter per sekund. Denne patronen også en fin patron for orrfugl og svenske fasaner. En av testens mest allsidige patroner. En svensk kvalitetspatron " man kan lita på". Karakter: 4


NSI Classic English 30 gr US6

Gul sirkel - 12 treff. Gul + rød sirkel - 38 treff

Kommentar: Veldig pent og jevnt skuddbilde. Behagelig rekyl. Egentlig er den kanskje testens beste patron, men den skyter litt for trangt i mitt våpen til å bli førstevalget for jakt tidlig i september. I oktober derimot, vil den trolig komme ennå mer til sin rett. Et klart førstevalg for skuddhold godt over 20 meter! Patronens svakhet er en litt lav utgangshastighet. I følge importøren 380 meter per sekund. Men med hele 38 treff med norsk hagl nr 5 (2,75 mm) innenfor et areal på 200 cm2, vil nok selv tiuren måtte bite i støvet for denne gode patronen! Karakter: 5


Rottweil Tiger Sprederpatron 32 gr US7

Gul sirkel - 12 treff. gul + rød sirkel - 28 treff

Kommentar: Førstevalget mitt til jakt på ryper og rapphøns tidlig i sesongen. Godt skuddbilde som er fint i midten, men som blir litt tynt i utkanten av sentrum. Noen randhagl. En utpreget kortholdspatron som kanskje ikke bør brukes på lengre hold enn tjue meter? Trolig perfekt på mellom 15 og 20 meters hold. Også denne patronen har en behagelig rekyl og er "god" å skyte med i et lett våpen. Trolig et godt valg for den som jakter med stående fuglehund og som er rask på avtrekkeren når rypene eller rapphønsene letter. Karakter: 5


Nitedals rype 32 gr US7

Gul sirkel - 1 treff. Gul + rød sirkel - 15 treff.

Kommentar: Testens store skuffelse og desidert dårligste patron. Elendig skuddbilde i testvåpenet. Svært glissent og ujevnt. Denne patronen tør jeg ikke jakte rype og rapphøns med til høsten, i hvert fall ikke med cylinder choke i min Rizzini Omnium Light. Jeg er redd for at skadeskytningene vil kunne bli for mange med denne kombinasjonen. I motsetning til gamle Nitedals spreder, som også hadde orange hylse, er ikke denne patronen klassifisert som noen sprederpatron. I mitt våpen oppførte seg imidlertid som en svært så ekstrem sådan. Patronen likte ikke hagla mi, og jeg likte ikke hvordan patronen oppførte seg i hagla. Jeg vet at autoriteter på området tilknyttet bladene "Jakt" og "Villmarksliv" skryter av patronen, men jeg likte den ikke. Kan eksemplaret jeg prøveskjøt ha vært en såkalt "mandagspatron"? Uansett, patronen står egentlig til stryk i akkurat denne testen, men siden den er norsk skal den få en svak toer av meg. Bare se på det dårlige og ujevne skuddbildet! Karakter: 2


Eley VIP Bismuth 30 gr US6

Gul sirkel - 5 treff. Gul + rød sirkel - 33 treff

Kommentar: Testens eneste blyfrie alternativ, hvor haglene er laget i vismuth som er et materiale som er ca 20% lettere enn bly. Patronen gir god dekning, men et svært så ujevnt og egentlig ganske dårlig skuddbilde. Størstedelen av haglene havnet til venstre for sentrum! Denne testskytingen fikk politiske undertoner for meg fordi de ivrigste motstanderne av blyhagl befinner seg nettopp på venstresiden! Det samme gjorde de fleste haglene i denne skytetesten. Dessuten laget haglkoppen eller forladningen et stort hull på blinkens venstre side. Av erfaring vet jeg at denne "koppen" kan skyte hodet eller stjerten av fuglen om den treffer. Et ikke helt uvanlig fenomen som mange jegere, inkludert undertegnede, har fått erfare ved bruk av Eley`s vismutpatroner på korte skuddhold! Karakter: 3

Comments


Siste innlegg:
bottom of page