top of page
  • Tore Danielsen

Èn rype per jeger per dag


Nei, det er ikke mitt forslag! Det er Statsskog sin kvote for rypejakten på statens grunn i Njardarheim høsten 2016. I 2015 havnet nemlig både lirype og fjellrype på den såkalte rødlista. Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. De 10 siste årene er bestanden av ryper mer enn halvert, og pilene for begge våre rypeslag peker nedover for hvert år som går. Hva er årsakene til at vi har havnet i denne ulykkelige situasjonen, og er det noe vi som jegere gjøre for å snu den negative utviklingen?

Tenk kvalitet framfor kvantitet

Jakttrykket på rype er formidabelt! De fleste norske småviltjegere ønsker å felle ryper i september. At rypejakten har blitt, og fortsatt blir beskrevet som selve nasjonaljakten eller folkejakten er ganske sikkert en medvirkende årsak til rypejaktens enorme popularitet. En annen forklaring er selvfølgelig det faktum at det er få naturopplevelser som kan matche en tur i fjellet i september. Den 5. mai klokka 09.00 åpnet inatur.no sitt salg av dagskort på rypejakt i Njardarheim. I løpet av ett minutt var alle dagskortene som revet bort! Selv klarte jeg å sikre meg to dagskort, - med nød og neppe! Her gjaldt det å være rask med avtrekkerfingeren. Denne gangen på nettbrettet eller mobilen. De siste 15 årene har det tydeligvis blitt høystatus å jakte rype, og de beste jaktterrengene er forbeholdt jegere med status og penger. Jegere som har mulighet til, og som er villige til å betale hundretusener av kroner for en ukes rypejakt. Vi andre må kjempe om dagskort hos inatur og hos fjellstyrene.

Om rypene og rypejakten fortsatt skal finnes om 25 år, tror jeg at vi som ønsker å jakte rype må våge å tenke nytt. Fokuset kan ikke lenger være på storfangst og skuddmuligheter. Det må være på naturopplevelsen og estetikken i jakten. Vi må nøye oss med å skyte èn rype, dersom dette er kvoten, for deretter å ta ut begge patronene, legge børsa på skuldra og nyte av naturen resten av dagen.

La halvautomaten være igjen hjemme

De siste 10-15 årene har halvautomatiske hagler blitt svært populære, ikke minst blant yngre jegere. I følge loven skal halvautomatiske hagler være plombert slik at de kun tar to skudd når man går på jakt. Men i praksis er dette en "sovende" regel og svært få - om noen - kontroller av halvautomatiske hagler blir utført i løpet av jaktsesongen. Det er ikke uvanlig, faktisk heller ganske vanlig, at unge rypejegere tømmer magasinet med fem skudd på halvautomaten når rypekullet letter, for deretter å gå opp eventuelle "overlevende" fugl - jegeren vil jo skyte disse også! Med andre ord, skyte ned hele kullet til siste fugl. Jeg må ærlig innrømme at slike grådige "rovjegere" har jeg lite til overs for - uavhengig av om de er direktører eller arbeidsledige. Da jeg for noen år siden vurderte å kjøpe en halvautomatisk hagle til gåsejakt og andejakt, spurte jeg selgeren på G-Max om den var plombert for to skudd. "Nei, er du gal!", svarte selgeren. "Ingen kan nekte deg å gå på jakt med dette våpenet uplombert". Selgeren smilte fra øre til øre mens han fortalte at han selv brukte dette våpenet til fuglejakt. Visstnok med svært så gode resultater!

Selv om jeg hadde lyst på det, valgte jeg å ikke kjøpe det aktuelle våpenet likevel. Ikke misforstå meg. Jeg har ikke noe prinsipielt imot halvautomatiske hagler, og mener ikke at de bør forbys. Men det jeg mener er at de i uplombert tilstand er for effektive på rype - og skogsfuglkullene. Vær en gentleman og la halvatomaten bli igjen hjemme når du skal jakte i skogen eller på fjellet! Velg heller en lettvekts-hagle i kaliber 12 av typen over/under eller en side by side.

​​​​​

Skyt rovvilt

At rovvilt og rovfugl forsyner seg grådig av rypeegg, rypekyllinger og annet småvilt, er et velkjent faktum, spesielt i dårlige smågnagerår. Per dags dato kan vi derfor hjelpe rypene ved å skyte ikke-fredede predatorer. Først og fremst rev & ravn. At der er for mange rovfugl som ørn og hauk i Norge, er vel de fleste som ferdes mye i naturen enige om. De er fredet, og å skyte dem straffes med bøter eller fengsel. Men det har ikke alltid vært slik. For omkring hundre år siden var det skuddpremier på ørn og hønsehauk. Det er ingen hemmelighet at glanstiden for rypejakten i Norge var på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, samtidig med at det pågikk en aktiv predatorbekjempelse, ikke minst når det gjaldt rovfugl. Nå i 2016, når bestandene av disse rovfuglene er riktig så bærekraftige, samtidig med at rypene har havnet på rødlisten, må det være lov for norske myndigheter å tenke nytt! Men med EU`s regelverk og Norges EØS-avtale blir vel tanken om at det en dag må åpnes for begrenset jakt på hauk og ørn i Norge nærmest for en utopi å regne.

Siste innlegg:
bottom of page